Over de ziel - Sonia Bos

De ziel en het hogere zelf van de mens

De ziel hoort tot het hogere zelf van de mens, de eeuwige identiteit die liefde is. De ziel is de bescherming die mij behoedt, mij omarmt en mij naar nóg hoger leidt. De ziel is de bemiddelaar tussen stof en geest, tussen persoonlijkheid en geest. De ziel is mijn liefdeskwaliteit en uit zich via het hart.

Het hogere zelf begint ook bij het hart, het hartchakra. Als ik mijn zielenwezen bepalend in mij laat zijn, gaat alles wat ik over alle levens heen verzameld heb, in mij werken, want de ziel is het reservoir waarin de trillingen van alle levens zijn geregistreerd. In de persoonlijkheid kan slechts één leven geregistreerd worden.

Vroeger was een deel van uw ziel het karmische veld, waarin ook de karmische registratie over alle levens heen was opgetekend. De ziel was de bemiddelaar om dat karma zo liefdevol mogelijk en met veel zorg naar u toe te brengen, u omarmend. Maar de ziel is tot een hogere taak geroepen. De ziel is nu de bemiddelaar tussen persoonlijkheid en geest; de Universaliteit.

U mag vanuit de Universaliteit gaan leven om de karmische spiraal te doorbreken. Zo u wilt, kunt u dat doorbreken en kan de ziel ook zijn kosmische taak naar u toe brengen. Want zoals uw persoonlijkheid een inkleuring kreeg, heeft ook uw ziel een inkleuring en richting, en is de ziel geroepen iets te gaan doen in het leven. En dan niet in één leven, maar in het grote Leven. De ziel brengt u datgene wat u gedaan hebt in het leven: alle wijsheid die u hebt verzameld, maar ook alle eventuele karmische trillingen die u over de levens heen hebt verzameld.

Maar bovenal sluit de ziel u aan op het oerleven. Het laat u zien dat u meer bent dan tijdelijkheid. Het brengt alle eeuwige trillingen die u vanaf de oorsprong tot nu toe hebt verzameld naar u toe. En op het moment dat u de ziel laat integreren in de persoonlijkheid, klopt ook alle zielenwijsheid bij u aan.

Toegang tot zielenwijsheid en onze kosmische opdracht

De zielenwijsheid bevrucht dus uw persoonlijke wijsheid, waardoor uw persoonlijkheid een grotere rijkdom en een grotere wijsheid krijgt. Uw persoonlijkheid wordt als het ware omhoog getrokken door de integratie van de ziel in de persoonlijkheid. U wordt een eeuwig mens: de eeuwige kosmische informatie daalt bij u in in uw dagelijks bewustzijn. U gaat begrijpen waaraan u ooit bij de oorsprong begonnen bent. U begrijpt dat u op een lange weg bent en dat u op die weg meer moet doen dan alleen de persoonlijke levensopdracht vormgeven voor dit leven.

Met de integratie van de ziel in de persoonlijkheid integreert ook de kosmische opdracht van de mens in zijn levensopdracht en zal hij meer de roep voelen van de zielenopdracht in hem, waardoor hij zijn leven duidelijk anders zal vormgeven. Heel vaak gebeurt dat zo rond het tweeënveertigste levensjaar. Tot en met het vijfendertigste levensjaar zijn wij meestal alleen bezig met het vormgeven van de levensopdracht: huisje, boompje, beestje, gezin, kinderen, carrière. Maar zo rond het tweeënveertigste jaar is er vaak het moment dat de zieleninhoud bij de mens begint aan te kloppen en om integratie vraagt.

De mens die op zijn bewustwordingsreis bezig is, gaat een hogere spiraal binnen. Via de spiraal van bewustwording komt hij in een spiraal van transformatie. Hij komt op een hoger niveau aan om zijn leven te transformeren naar zijn eeuwige kosmische bedoeling. Hij kan dus zijn huidige leven in harmonie brengen met de lijn die hij reeds bij de oorsprong voor zichzelf had neergelegd. Hij kan dan eindelijk verder met zijn kosmische weg. Dan is hij niet meer heen en weer aan het vliegen, genietend in de materie, opgeslorpt door of zelfs verslaafd geraakt aan de materie.

Op het moment dat de mens zo bewust is dat hij zijn ziel herkent en de integratie van de ziel in zijn persoonlijkheid verwelkomt, komt de eeuwige kern bij hem naar binnen. Met alle wijsheid, liefde en bescherming wordt zijn levensopdracht gericht naar zijn kosmische opdracht en wordt de ziel bepalend. De vrije wil van de mens, die op persoonlijkheidsniveau komt, wordt in harmonie gebracht. Door de overgave van de vrije wil kan de zieleninformatie ook indalen in de persoonlijkheid.

Als de mens op zijn bewustwordingsweg tot werkelijke diepe overgave komt, daalt de zieleninformatie in in de persoonlijkheid en gaat de kosmische opdracht voor. De overgave aan het Grote (oorspronkelijke) Plan van de Schepping wordt vooropgesteld. De zielenopdracht kan dan op een dieper stukje van uw wezen gaan werken en u richten op uw eeuwige bestemming, waarvoor u destijds bij de oorsprong uit de Bron gestuurd bent.

De ziel en de innerlijke leiding vanuit de kosmische impuls

De ziel is de bemiddelaar; de ziel geeft ook inspiratie door. Het is een doorgeefluik, het brengt u de kosmische impuls. U wordt dus van binnenuit begeleid. De persoonlijke begeleiding, die veel mensen naast zich voelen, trekt zich direct terug als de integratie van de ziel in de persoonlijkheid begint. De mens moet van binnenuit geleid worden, via het hogere zelf. Hij moet het eigen bewustzijn in, om daar de zieleninformatie te ontmoeten. Via het zielenwezen komt hij bij de geest, om zo universele innerlijke leiding te kunnen ontvangen vanuit de geest.

In deze fase leidt de ziel de innerlijke kosmische impuls. Het eigen diepste, hogere bewustzijn, waarin de ziel ligt, leidt u. U kunt daar te rade gaan. Deze is er altijd al geweest en heeft u omarmd. Maar u wordt zich daar nu bewust van en u kunt deze diepe wijsheid raadplegen; deze diepe leiding kunt u nu aanroepen.

Het belangrijkste voor u is dat de ziel liefde en veiligheid is, zij is een innerlijk anker.

De verbinding met het zielenwezen in relatie tot de kosmische opdracht

Daar waar de persoonlijkheid zich vaak zo verloren voelt, zich zo onveilig voelt, zo machteloos is, zich afhankelijk maakt, verslaafd raakt aan de materie, bang is, of ziek kan zijn, is er slechts één veilige innerlijke sluis, een anker, dat bovendien gericht is naar een nog hoger anker. Er wordt namelijk een lang levenskoord gebouwd naar het allerhoogste toe. Dit veilige anker ligt in u en gaat open wanneer uw hartchakra gaat werken, wanneer u bij uw zielenwezen aanklopt. Dan kan de innerlijke begeleiding, die u eeuwen en eeuwen heeft beschermd en behoed, gaan werken. De beschermengel, de gids naast u, hoeft dan niet meer werkzaam te zijn. U wordt onafhankelijk van de begeleiding naast u. U wordt onafhankelijk van vriendinnen, de huisarts, de psychiater of andere raadgevers; kortom van iedereen waarop u nu leunt.

U kunt naar binnengaan, naar de ziel. De ziel die uw kosmische bestemming kent, uw kosmische opdracht, en die dus ook de taak heeft u zonder omwegen op de directe weg naar de innerlijke Bron van Leven in uzelf te brengen. Zij is uw innerlijk anker, uw liefdevolle moeder, uw liefdevolle vader, uw liefdevolle wezen, het hart in u, waarin de Universaliteit kan gaan werken.

Dat is mijn kosmische opdracht en dat is uw kosmische opdracht. Daarin zult u uw eigenheid ontdekken. De persoonlijkheid is er immers niet voor niets. De persoonlijkheid zorgt dat u een eigenheid bent en mag zijn, zodat het persoonlijke stuk universaliteit dat u moet vormgeven, handen en voeten, draagkracht en stevigheid krijgt. Dus weet dat u op uw bewustwordingsweg de persoonlijkheid niet moet loslaten. Weet dat u de ziel in uw persoonlijkheid moet gaan toelaten, zodat er een integratie komt van uw kracht en de liefde in uzelf, waardoor u een holistisch mens wordt. Dan kunt u de weg vervolgen om naar de Universaliteit van het Leven te gaan en daarin te existeren.

Uit: De zin van mijn leven (reader), Sonia Bos

Bewerkt door Sophia Bos

(Deze reader is niet meer te koop. Voor het oeuvre van Sonia dat door Stichting Sofia wordt aangeboden zie: https://www.elikser.nl/webshop/sonia-bos/)