Sophia zet haar voet weer bewust op aarde

Het omkeren van de spiraal

Met: 'haar voet weer bewust op aarde zetten'  wordt bedoeld dat we hier niet meer hoeven te leven vanuit de gevallen staat. Niet meer levend vanuit onze blinde vlekken, maar levend vanuit onze volle potentie en WIJSHEID. Levend vanuit het volledige besef wie we zijn als mens, als individu en als ras. Het volledig toegang krijgen tot onze kennis en wijsheid en deze te vestigen in de materie. De tijd is gekomen dat we kunnen (ja zelfs moeten) stoppen met vallen, met involueren en de spiraal moeten omkeren in onszelf.

De weg van waarheid, weten en wijsheid

Al lijkt het er op dit moment niet altijd op, toch staan we op een cruciaal omkeerpunt in de tijd. Deze is in wezen zo uniek dat het bijna niet te bevatten is: de mens staat op en Sophia zet definitief haar voet op aarde en nestelt zich in. We gaan een tijd betreden waarin het mogelijk is volledig je leven te leven op aarde, met tegelijkertijd het volle besef dat je ook in oorsprong aanwezig bent. Zo kun je volledig jouw levenskoord betreden, van laag naar hoog en andersom. Overal tegelijkertijd te kunnen zijn zonder dat alles steeds gescheiden is. Jouw bewustzijn en diepte wijsheid te kunnen betreden en toepassen in alles wat je doet. Hier draait alles om uitpluizen hoe het werkt en via je hartsbewustzijn kunnen voelen wat waarheid is, om vervolgens in wijsheid kunnen denken en handelen.

Tot het oerrecht van de mens behoort het volledige besef en leven van ons oorspronkelijke ZIJN, ons oorspronkelijke wezen. In ons oorspronkelijke wezen, dat wat we werkelijk zijn, ligt alles besloten. Het is een stukje in ons dat onaantastbaar is en ten alle tijden buiten de matrix staat. Het besef een startpunt te hebben buiten dit leven op aarde, dat nog altijd voelbaar is in onszelf, is misschien wel het meest krachtige besef dat je kunt voelen. Dat je een unieke plek hebt in de ordening van de creatie. Het besef dat er een rode draad loopt vanuit je oorsprong naar jou als mens op aarde, en weer terug, geeft een enorme vrijheid om in de geest. Het gevoel overal met jouw bewustzijn te kunnen zijn, waar jij ook wilt zijn. Daarvoor hoef je alleen af en toe in het besef te zijn dat je een oorspronkelijk zelf hebt. 

Onze kracht en tegenkrachten

Jezelf kunnen zien en waarde toekennen is van cruciaal belang. De krachten die de matrix in stand houden nemen waar dat de mens zijn eigen waarde begint te zien en te voelen. Eeuwen en eeuwen zaten we vast in een realiteit waar we voornamelijk lieten leiden door autoriteiten buiten onszelf. De autoriteit kwam vanuit religie, overheden, systemen of persoonlijke relaties. De ratrace van het leven op aarde, met name ook door bijvoorbeeld toenemende digitalisering, heeft ons steeds meer onder druk gezet. Voeg daarbij al de crises toe, die over ons worden uitgestort, waarbij angst de voornaamste aanjager is. Velen raken verder verstrikt in de kluwen van de angst en uitzichtloosheid, maar velen komen op een definitief punt van ommekeer in hun bewustzijn. Het besef niet meer op deze wijze te willen en kunnen meedoen in deze realiteit. Het bevragen van deze realiteit, waar dat vroeger niet werd gedaan. In ons ontstaat het diepe verlangen werkelijk vrij te zijn en volledig toegang te hebben tot Al-wat-Is. Gewoon omdat dit ons oerrecht is.

Het is niets anders dan een reactie op onze bewustwording. Deze is al decennia gaande, maar nu worden we er dagelijks mee geconfronteerd. We hebben nu te maken met een bewustzijnsquantumsprong. We zouden het zelfs de eindtijd kunnen noemen. De eindtijd betekent de definitieve opheffing van de matrix via het bewustzijn van de mens. Niet als onheilspellend vooruitzicht, maar juist de weg uit inperking van ons bewustzijn, het niet recht doen aan wie de mens werkelijk is. Hier op aarde en in het hele universum. Het Sophiabewustzijn will weer voelbaar worden in ons. De mens gaat zich de komende jaren, aangespoord door de versnelling van heel veel maatschappelijke ontwikkelingen, nog sneller bewust worden. We breken de van binnenuit matrix open. Juist door onze dagelijkse inzichten, via onze keuzes, het innemen van onze plek, het op waarde schatten wie we zijn en het inzetten van onze wijsheid.

Het opheffen van de dualiteit

De Bron wordt zich via ons bewust. Het bewustzijn in het universum expandeert via het bewustzijn van de mens, tot in de materie. Dualiteit was tot nu toe het mechanisme waardoor we diep in onze ervaringen werden gedrukt en tot bewustzijn kwamen. Met heel veel lijden tot gevolg. Via ziek zijn, dood, vallen en weer opstaan. Een eindeloze stroom van ervaringen waarin dualiteit centraal staat. 

Al vanaf de jaren '80/'90 benadrukte Sonia Bos dat het leven niet bedoeld is om te lijden. Dat we kunnen stoppen met vallen in bewustzijn en de spiraal kunnen omkeren. Dat de tijd van het ervaren van Liefde en Eenheid echt is aangebroken. Ze sprak ook over de Aquariuszuivering: een periode waarin het leven op aarde zeer heftig zal zijn waarin het eindspel van de dualiteit op zijn hevigst is. 

Echter, wij bepalen grotendeels zelf hoe dit gaat lopen. Door steeds ons weten, onze wijsheid te voelen en steeds weer het onderscheid te maken, kunnen we beetje voor beetje de dualiteit gaan opheffen. De keuzes van elke dag, soms dwars door de angst heen, dragen daar aan bij. Zo wordt iedere dag een stukje liefde en eenheid gevestigd.

Deze voelbare ommekeer in ons bewustzijn is zichtbaar in hoe we dingen opnieuw wensen vorm te geven in onze levens maar ook als maatschappij als geheel. En binnen in ons ontstaat een diep besef wat mens-zijn werkelijk betekent. We gaan steeds meer vertrouwen op ons eigen weten dat in ons hart besloten ligt. We ontsluiten onze wijsheid via ons hart en gaan voelen wie we werkelijk zijn. 

 

Tekst: Sophia Bos