Wat is het Sophiabewustzijn?

Sophia, het bewustzijn van de mens

Kortgezegd is het Sophiabewustzijn het bewustzijn van de creatie van de mens. Dit is het bewustzijn waar de mens uit is ontstaan en dus ook het bewustzijn dat de mens in zich draagt. Hierin ligt besloten alle kennis over ons ontstaan, onze blauwdruk en de archieven van de creatiereis, die we tot nu toe hebben afgelegd. 

Het menselijk ras is gecreëerd door het bewustzijn van Sophia. Dit bewustzijn kan als zodanig gezien worden als de moeder die de geboorte gaf aan de mensheid. Het is het bewustzijn dat aanwezig is vanaf de Bron tot in de materie waarin we leven. Het is verweven in alles dat leeft, via ons bewustzijn. 

De mens als evoluerend beginsel van de schepping

Sophia betekent WIJSHEID. De mens draagt, vanuit de oorsprong, de wijsheid en expertise van het Leven in zich. Met elke menselijke ervaring, via onze ziel en emoties die we ervaren in deze dimensie, integreren we deze wijsheid hier in de materie. Zo dragen we via onze ervaringen bij aan de evolutie; elk op onze unieke manier.

Niet alleen integreren we de wijsheid in het Leven, op deze manier zorgen we ook voor het Leven. We zijn daarin het Behoud. In de Aquariusmystiek werd gesproken over de mens als 'evoluerend beginsel van de schepping': alles gaat via het bewustzijn van de mens. De mens zal zorgen voor evolutie, via de expansie van het bewustzijn tot in de materie. Maar daarmee draagt het ook zorg voor het Leven. Het Leven zal door ons bewustzijn behouden zijn. 

Sofia of Sophia?

Stichting Sofia draagt de naam 'Sofia', geschreven met 'f' en het Sophiabewustzijn zelf wordt geschreven met 'ph'. Frequentiematig vertegenwoordigt 'Sofia' meer het Sophiabewustzijn zoals deze zich in de aardse mens manifesteert: de mens met het aardse lichaam. De mens die het bewustzijn via zijn lichaam en het leven op aarde ervaart.

'Sophia' verwijst meer naar het oorspronkelijke bewustzijn, de Geest, dat wenst te integreren in de materie, via ons. We zullen dus langzaam gaan naar de volledige integratie van Sophia en uiteindelijk zal Sofia opgaan in een volledig geïntegreerde Sophia.

 

Tekst: Sophia Bos