Disclaimer

Het toepassen, uitdragen of overnemen van (gedeeltes van) dit werk of deze methodiek geschiedt voor eigen risico. Stichting Sofia/Uitgeverij De Gouden Kroon of verbonden personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De toepassing van de in dit werk of deze methodiek aanbevolen werkmethoden garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van de reguliere behandelwijze.