Organisatie

Doelstelling van Stichting Sofia

Stichting Sofia is op 22 november 2001 opgericht op initiatief van Sonia Bos. De doelstelling destijds was het toegankelijk maken, bevorderen en verbreiden van de Aquariusmystiek. Dit opdat de grote waarde die deze mystiek voor de mensheid heeft, herkend kan worden en in allerlei deelgebieden van het leven kan worden geïntegreerd en toegepast.

In de huidige tijd zijn er voor Stichting Sofia nieuwe aandachtsgebieden bij gekomen. Naarmate de tijd vordert komt er aanvullende kennis over het Sophiabewustzijn en de rol van de mens beschikbaar, door het verder opengaan van het collectieve bewustzijn. Kennis, krachten en initiatieven kunnen gebundeld worden en het is de doelstelling van Stichting Sofia om partnerschappen uit te breiden en een platform te bieden voor de kennis over het Sophiabewustzijn en de mens. 

Activiteiten

De inkomsten uit activiteiten en publicaties komen ten goede aan de stichting. De activiteiten zijn:

  • Het publiceren van nieuwe kennis, al dan niet samen met partners over de verschillende gelaagdheden m.b.t. het Sophiabewustzijn en de mens, in context van deze tijd. We zullen hiervoor gebruik maken van verschillende kanalen;
  • Het verzorgen van workshops, cursussen, meditaties en lezingen voor verschillende doelgroepen, al dan niet samen met partners/gastsprekers;

  • Het onder de aandacht brengen van specifieke expertise en activiteiten van partners;

  • Publicatie van de door Sonia Bos geschreven werken (Uitgeverij De Gouden Kroon en verkoop via Uitgeverij Elikser);

  • Deze activiteiten zullen naar behoefte worden uitgebreid naar andere type activiteiten en specifieke onderwerpen.

U kunt in contact treden met het secretariaat van Stichting Sofia via sofia.stichtingsofia@gmail.nl