Sonia Bos - haar leven, visie en de Sophia

Sonia Bos (geboren als Sophia Koning) was (en is nog altijd) legendarisch door het spreken over een nieuwe tijd en een nieuwe setting voor de mens op aarde. Drie decenia lang, dag in dag uit, bracht ze haar boodschap over de werkelijke waarde van de mens, die volgens haar de 'hemel op aarde' zou gaan vestigen. Daar waar we van oudsher moesten geloven dat we als mens nietig waren en zelfs wel de veroorzaker van alle ellende op aarde, vertelde zij in elke lezing, workshop en in al haar boeken, dat de mens de Schepper gelijk is en zelfs de beheerder van het Leven. Haar werk was niet alleen het motiveren van de mens om zichzelf op waarde te schatten, maar ook om samen de 'Aquariusblauwdruk' op aarde te vestigen, zodat er een onomkeerbaar punt bereikt zou worden in de evolutie van de mens op aarde. Daar waar we ooit waren begonnen met het vallen in bewustzijn, we dat proces zouden gaan omkeren en onze weg uit de dualiteit zouden gaan vinden. Sterker nog, we zouden de dualiteit gaan opheffen!

Ze legde o.a. uit hoe we in de wetten van oorzaak en gevolg verstrikt waren geraakt met als uitkomst het lijden in de breedste zin van het woord. Dat dit absoluut niet de bedoeling was geweest in de evolutie van de mens. Dat we onze werkelijke waarde en bedoeling moesten gaan zien en daarmee onze creatieve vermogens weer tot onze beschikking zouden krijgen. Ze legde uit dat de mens niet een zevenvoudige ziel had maar dertienvoudig van bewustzijn is. Dat de mens gaat leven vanuit de kennis van het hart, waarin we gewoonweg Weten. De mens kan weer gaan leven binnen de kosmische wetten van Eenheid en Liefde.

In feite bracht ze de Sophia-code (de code van de mens) weer terug op aarde, die destijds nagenoeg weggevaagd was. Dat deed ze o.a. door Stichting Sofia op te richten in 2001. Daar waar het Sophiabewustzijn slechts nog een waakvlammetje op aarde was, plantte ze samen met anderen die zich daarvan bewust waren, de Sophia weer op aarde. Ze zette een voet tussen de deur zodat het Sophiabewustzijn en de kosmische opdracht van de mens weer herinnerd zouden worden.

En zo zijn we op weg om de werkelijke betekenis van het Sophiabewustzijn weer in onszelf te mogen ervaren. Dat we ons volop mogen herinneren wie we zijn en wat we hier doen.

In de sectie 'Sonia Bos' op deze website is haar visie en werk te lezen. Sonia heeft vele boeken gepubliceerd en zijn o.a. via deze link te bestellen.