De Aquariusmystiek in een notendop

Sonia Bos heeft als mystica honderden verschillende geïnspireerde lezingen en workshops gegeven over het nieuwe pad van bewustwording van de mens in het Aquariustijdperk. In dit unieke tijdperk waarin we momenteel leven, zal ons leven totaal zal gaan veranderen!

Deze authentieke informatie ontving Sonia Bos vanuit de Bron van Leven en wordt ook wel de Aquariusmystiek genoemd. De Aquariusmystiek is ontvangen vanuit de Sophia, de wijsheid die de waarheid van het leven bevat. Deze waarheid kan elk mens in zichzelf vinden en naarmate ons bewustzijn groeit ook daadwerkelijk doorvoelen en doorleven. Hier gaat het om in het Aquariustijdperk.

Sonia Bos bracht inzicht in de grote veranderingen die met de intrede van het Aquariustijdperk gepaard zullen gaan voor de mens en al het leven. Ook werd in de meditaties tijdens deze lezingen geholpen met de opbouw van de basis voor de nieuwe tijd: de Aquariusblauwdruk. Zo werd, vanuit al deze ontvangen inspiratie uitgelegd hoe we in dit nieuwe tijdperk vanuit onze goddelijkheid mogen gaan leven en meester over ons eigen lot mogen worden!

De Aquariusmystiek in het kort

  • Liefde en Eenheid zijn de fundamenten van het Aquariustijdperk, in tegenstelling tot de wetten van oorzaak en gevolg (karma) van het Vissentijdperk.
  • Naarmate de mens meesterschap verwerft over zijn persoonlijkheid, wordt hij minder of niet meer overheerst door zijn emoties, oordelen en overtuigingen, waardoor hij meer vanuit zijn hart, zijn ziel en de universele liefde zal gaan leven. 
  • De mens gaat zich bewust worden van zijn goddelijkheid, de Bron in hemzelf. We gaan ons goddelijk menszijn volledig openen.
  • We leefden tot nu toe vanuit een zevenvoudig bewustzijn met zeven chakra’s (de aardemens) en gaat nu leven vanuit een dertienvoudig bewustzijn met dertien chakra’s (de kosmische mens).
  • Het bewustwordingsproces van de mens werd in de afgelopen tijdperken gestuurd door karma, de wetten van oorzaak en gevolg. De mens werd bewust door lijden. Het lijdensprincipe zal, na een intensieve overgangsperiode, verdwijnen.
  • Om ons als kosmisch mens onze nieuwe scheppende vermogens te kunnen laten hanteren, wordt er in de Aquariusmystiek uitleg gegeven hoe we kunnen Transformeren, Transmuteren en Creëren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Universele Symbolen. Hiermee kunnen we onze klachten en kwalen op fysiek en geestelijk niveau helpen helen, via het zelfgenezende vermogen van de mens. 
  • De mens wordt ook wel het evoluerend beginsel van de schepping genoemd. Alles in de evolutie is gekoppeld aan het bewustzijn van de mens. De mens in het Aquariustijdperk is een goddelijk, scheppend instrument die met zijn nieuwe vermogens in staat zal zijn om niet alleen zijn eigen leven, maar al het leven tot zijn bestemming te brengen.

Al het bovenstaande wordt uitgebreid toegelicht in de boeken van Sonia Bos, te verkrijgen in de webwinkel