Inzicht in onze rol en het bundelen van onze krachten

Inzicht in onze taak en rol

Het begrijpen van wie je bent op oorsprongsniveau en hoe dat zicht vertaalt in wie je bent in dit leven kan een krachtige leidraad zijn in je leven. Het leert je te begrijpen wie je zelf bent, waar je kracht ligt en wie je bent tot de ander. we zijn allen kennisdragers en dragen elk allerlei specifieke expertise in ons.

De mens als waarnemer, zorgdrager en creator

De mens heeft door zijn allesomvattend bewustzijn meerdere taken. De meesten zulen dit in meer of mindere mate in zich kunnen voelen en daar op allerlei wijzen uiting aangeven. En vaak doe je alles tegelijkertijd. Wat hier wordt beschreven is bij lange na niet compleet.

De mens is een waarnemer, die door alle lagen kan kijken en voelen. In principe zouden we alles kunnen (door)zien. Herken je dat en hoe zet je dat in bij je voelen, denken en handelen? Kun je onderscheid te maken in je emoties en hoe doe je dat? Deel je graag je kennis en kunde met om anderen te steunen?

De mens is ook zorgdrager voor het leven. We zorgen voor Behoud van leven. Hoe voelt dat voor jou? Misschien voel je een diepe liefde voor andere mensen, de natuur of een verbond met andere kosmische wezens? 

De mens is een creator, die van alles kan creĆ«ert. Alleen of samen met anderen. Kunst, projecten, nieuwe gebruiksvoorwerpen: een eindeloze stroom van creaties. 

Er zijn zoveel manieren om dit vorm te geven in de geest en stof. 

Bundelen van krachten

Bewustwording, waarnemen, creatie en zorgen voor het leven stuur je voornamelijk vanuit jezelf aan. Toch is het belang van het WIJ-bewustzijn groot. Alleen kan je veel, samen kunnen we zoveel meer. Gelijkgestemden vinden, elkaar bemoedigen en ondersteunen kan helpen in het duiden wat er gebeurt in je eigen leven en om je heen. Met gedeelde kennis en kunde, kunnen we elkaar helpen de manifestatie van de nieuwe aarde (and beyond), te versnellen. 

Stichting Sofia zal de komende jaren meebewegen in deze behoeften. Met name door het helpen verspreiden van nieuwe kennis en mystiek vanuit de verschillende lagen. Lees hierover meer bij Organisatie.

 

Tekst: Sophia Bos